İdari Personel

Müdür
Doç.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Tolga KAHRAMAN
Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.İbrahim
KURBAN
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Mehmet KUŞ
ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU
Nilüfer GÜZELBAKAN
ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU
BİLGİ İŞLEM
WEBMASTER
Y.Önder ÇİÇEK
PERSONEL BİRİM YETKİLİSİ
Tuğşad Ata TÜRKMEN
MAAŞ BÜROSU MEMURU
Aysel DEMİRKAYA
SATINALMA / AYNİYAT MEMURU
Ramazan AKÇA
PERSONEL BÜRO MEMURU
Semiha EDİZ
HAYVAN SAĞLIK MEMURU
Mehmet OK
Daktilograf
Faruk KARAKAŞ
 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved