Gıda Teknolojisi Programı

Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı 2003-2004 Akademik yılında Eğitim-öğretime başlamıştır. Sınavsız geçiş sistemi ve YGS-2 puanı ile öğrenci kabul eden okul, 2012-2013 Akademik yılında İnsan Kaynaklarının Mesleki eğitim Yoluyla geliştirilmesi Projesi (İKMEP) ile uyumlu ders planları uygulanmaya başlamıştır.

Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı, 2013-2014 Akademik yılında açılan Gıda İşleme Bölümü altında faaliyet göstermektedir.

Amaçlarımız:

1-Gıda Bilimi ve teknolojisi konusunda yeterli bilgi ile donanıma sahip bireyler yetiştirmek,

2- Benzer programlar içinde öncü olmak

 

Hedeflerimiz:

1-Uygulama ağırlıklı bir program olmak

2- Sahip olunan teknik imkanları arttırmak ve alt yapıyı iyileştirmek

3- Sektörle daha çok iş birliği yapmak

4- Bilgi ve becerilerini en üst seviyede kullanabilen, araştırmacı ve yaşam boyu öğrenme gereğinin bilincinde olan, kendine güvenen, takım çalışmasına uyum sağlayabilen, meslek etiğine saygılı ve sosyal yönü güçlü olan, insanlığa ve çevreye saygılı, Atatürk ilke ve İnkılaplarına bağlı, gıda endüstrisi için öncelikle tercih edilen mezunlar yetiştirmek.

 

Vizyonumuz:

Ulusal Ölçekte tanınan, mezunları gıda sektörü tarafından öncelikle tercih edilen öncü bir program olmak.

 

Misyonumnuz:

Gıda sektörü için, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, meslek etiğini ilke edinen,saygılı,kendine güvenen, alanında yetkin, etkin ve nitelikli bireyler yetiştirmektir.

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved