Administrative Personnel

MÜDÜR
Prof.Dr. Güven KAŞIKÇI
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç.Dr. Ömer ÇETİN
MÜDÜR YARDIMCISI
Doç.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ
YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Mehmet KUŞ
ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞEFİ
Satiye KUŞ
ÖĞRENCİ İŞLERİ MEMURU
Y.Önder ÇİÇEK
SATINALMA / AYNİYAT MEMURU
Ramazan AKÇA
MAAŞ BÜROSU MEMURU
Aysel DEMİRKAYA
PERSONEL BİRİM YETKİLİSİ
Tuğşad Ata TÜRKMEN
PERSONEL BÜRO MEMURU
Semiha EDİZ
HAYVAN SAĞLIK MEMURU
Mehmet OK
Daktilograf
Faruk KARAKAŞ
LABORANT
Nurhan KILIÇASLAN
HİZMETLİ
Şeref BABAYİĞİT
 

İstanbul University Faculty of Veterinary Medicine © 2018 All Rights Reserved