Akademik Personel

Vekil Müdür
Doç.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ
Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Tolga KAHRAMAN
Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.İbrahim
KURBAN
Öğr.Gör.Dr. Sema Sandıkçı ALTUNATMAZ Öğr.Gör.Dr. Berjan DEMİRTAŞ Öğr.Gör.Dr. Çağla Parkan YARAMIŞ
Öğr.Gör.Dr. Filiz AKSU Öğr.Gör.Dr. Deniz AKTARAN BALA Öğr.Gör.İbrahim KURBAN
 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved