Akademik Personel

Müdür
Doç.Dr. Mehmet Can GÜNDÜZ
Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Tolga KAHRAMAN
Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.İbrahim
KURBAN
Doç.Dr. Sema Sandıkçı ALTUNATMAZ Doç.Dr. Filiz AKSU Öğr.Gör.Dr. Deniz AKTARAN BALA
Öğr.Gör.Dr. Çağla Parkan YARAMIŞ Öğr.Gör.Dr. Berjan DEMİRTAŞ Öğr.Gör.Dr. Cansu ÇELİK
Öğr.Gör.İbrahim KURBAN
 

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved